top of page

 בית > סדנאות > סדנאות בארגונים

סדנאות בארגונים

בסדנאות שמטרתן חיזוק הבריאות הרגשית בארגון, נשים דגש על פיתוח וחיזוק של מיומנויות רגשיות קריטיות, נכין לקראת או נתבונן בארועים שקרו בארגון:

1. ויסות רגשי (Emotion Regulation):

  •  הבנה וקבלה של כל קשת הרגשות

  • איך רגשות מכוונים אותו כמו תמרורי דרך

  • התמודדות נכונה עם תסכול, כעס או קנאה במקום העבודה

  • כיצד נפתח תגובות מותאמות במקומן של תגובות סוערות או לא פרופרציונליות, ביחוד כאשר מישהו ״לוחץ לנו על הכפתורים״.

2. כישורים בינאישיים (Interpersonal Skills):

שיפור ההתנהלות היומיומית בחיים האישיים והמקצועיים דרך טיפוח אמפתיההתמודדות עם קונפליקטים והצבת גבולות במערכות יחסים.

3. מיינדפולנס (Mindfulness):

 מיינדפולנס בעבודה, הפחתת לחצים ושמירה על ראיית עולם מאוזנת, מתוך קבלה של עצמנו ושל המציאות כפי שהיא.

4. הכשרת מנהלים ועובדים לקראת שיחות משוב ארגוניות.

5. מפגשי ״ונטילציה״ לצוותים לאחר אירוע משברי, חו״ש מוות של קולגה או תאונת עבודה.

להטמעה של מיומנויות מעין אלה בארגון יש השפעה מכרעת על חיי היום-יום בארגון, והן מעצבות את הקשרים האנושיים, את האוירה, את ההתפתחות האישית של העובדים כפרטים וכצוות, והיא מעבירה מסר על חשיבות ההתפתחות האישית של העובדים בעיני הארגון, כחלק בלתי נפרד מהתפתחותם המקצועית.

הזמנת סדנה

עלות ומשך סדנה לקבוצה פרטית: לפי תאום מראש.

יש לך שאלות? באפשרותנו לקיים שיחת ייעוץ קצרה ללא עלות. במהלכה אוכל להבין את הצרכים שלכם, ולבחון את התאמת הסדנא לקבוצה שלכם.

bottom of page