top of page

תקנון האתר, מדיניות ותנאים

תנאי שימוש ומדיניות באתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״

כתנאי לשימוש באתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״ hilahalutzy.com  עליך להסכים לתנאים אלה. בשימוש באתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״ את/ה מביע/ה את הסכמתך לתנאים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application).

 

מדיניות ביטול השתתפות בתכנית ליווי, סדנה, קורס, הרצאה או הדרכה והחזר כספים

משתתף אשר נרשם ושילם, והתשלום נפרע במלואו, יוכל לבטל את השתתפותו בתכנית ליווי, סדנה, קורס, הרצאה או הדרכה בתנאים הבאים:
ביטול עד 14 יום לפני תחילת תכנית ליווי, סדנה, קורס, הרצאה או הדרכה (לא כולל יום תחילתם): התשלום יוחזר למעט 250 ש"ח המשמשים כדמי הרשמה.
ביטול עד 5 ימים לפני תחילת תכנית ליווי, סדנה, קורס, הרצאה או הדרכה (לא כולל יום תחילתם): יוחזרו 50% מגובה התשלום.
ביטול ב-24 השעות שלפני מועד תחילת תכנית ליווי, סדנה, קורס, הרצאה או הדרכה  או המפגש הראשון שלהם: לא יוחזר התשלום.
הודעת הביטול צריכה להישלח דרך אחת מהאפשרויות ליצירת קשר באתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״, ומועד שליחת ההודעה הנקוב בה ישמש כמועד קובע לעניין ביטול ההרשמה וההחזר הכספי.
ההחזר הכספי ישלח למשלם שביטל הרשמתו – תוך 30 יום מיום הביטול, באמצעי תשלום לפי בחירת מארגני הסדנה, קורס, הרצאה או ההדרכה.

מדיניות ביטול השתתפות בפגישה אישית בודדת

לקוח אשר תאם פגישה וטרם העביר את התשלום בגינה, יוכל לבטל את השתתפותו בפגישה בתנאים הבאים:

ביטול פגישה עד 48 שעות לפני מועד הפגישה: לא יהיה חייב בתשלום.

ביטול פגישה מכל סיבה שהיא במהלך 48 השעות שלפני מועד הפגישה: יהיה חייב בתשלום 87 ש״ח המשמשים כדמי ביטול.

לקוח אשר תאם פגישה ושילם, והתשלום נפרע במלואו, יוכל לבטל את השתתפותו בפגישה בודדת בתנאים הבאים:

ביטול פגישה עד 48 שעות לפני מועד הפגישה: התשלום יוחזר במלואו.

ביטול פגישה מכל סיבה שהיא במהלך 48 השעות שלפני מועד הפגישה: התשלום יוחזר למעט 87 ש״ח המשמשים כדמי ביטול.

רכישת מוצרים

אתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״ משמש גם למכירת מוצרי החברה "בריאות רגשית בעולם המודרני״.

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר/ים באמצעות האינטרנט.
ניתן לרכוש את המוצר/ים באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
"בריאות רגשית בעולם המודרני״ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר/ים בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים בגין רכישת מוצר שאינו הרשמה לפגישה / סדנה / קורס או הרצאה

ניתן לבטל את העסקה דרך אחת מהאפשרויות ליצירת קשר באתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״.

ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בדואר אלקטרוני המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בלבד ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש שהוא, בצירוף החשבונית / הקבלה המקורית ובטרם חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.
הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר בחזרה לשולח, זאת בנוסף לדמי הביטול.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״.

החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת מוצרים

בעלי אתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״ אחראיים לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 14 ימי עסקים.

זמני אספקת המשלוח הינם כאמור, אלא אם צוין אחרת בערוצי השיווק או המכירה, כמו במקרה של מכירה מוקדמת (Pre-sale).
בעלי אתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״ אינם אחראיים לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.
משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר באופן עצמאי, אלא אם נמסרה לו הסכמה מפורשת לכך בכתב.
מחיר המוצר/ים אינו כולל את עלות המשלוח.

קישורים

חלק מהקישורים שבאתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״ עשויים להוביל למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט, באתרים חיצוניים לאתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״. המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על-ידי מרכז קורן, מטעמו, בעידודו או בהסכמתו. איננו שולטים במידע המתפרסם באתרים חיצוניים ואיננו מפקחים על אתרים כאלה. אתרים מסויימים עלולים לכלול מידע ותכנים בלתי חוקיים או בלתי ראויים מטעם אחר. איננו אחראים לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים, והביקור בהם הוא על אחריותך בלבד. איננו מביעים כל עמדה לגבי אמינות, הולמות, חוקיות, דיוק, עדכניות ושלמות המידע שבאתרים חיצוניים, ואיננו יכולים להתחייב כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אנו רשאים להוסיף, לשנות ולהסיר קישורים לפי שיקול דעתנו המוחלט. בעלי "בריאות רגשית בעולם המודרני״ לא ישאו באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר"בריאות רגשית בעולם המודרני״ על-ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם. את/ה מתחייב שלא להעלות לאתר, לשלוף ממנו, לשדר או להפיץ אליו או ממנו, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמתו המפורשת בכתב ומראש של בעלי "בריאות רגשית בעולם המודרני״, ובכלל זה מידע או חומר:
א. העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;
ב. האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא;
ג. שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית;
ד. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות, ו/או כל זכות קניינית אחרת;
ה. הכוללים וירוס או תוכנה אחרים העלולים לחבל במערכות מחשב;
ו. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת ומראש של בעלי האתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״;

את/ה מתחייב לפצות את בעלי האתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״, מייד עם דרישתו הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכנים שהוזנו על ידיך לאתר זה.

קניין רוחני

המאמרים, הסרטונים, המוצרים, ההרצאות, הקורסים, האתר וכל המידע הכלול בהם, לרבות כל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, וידאו, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, לוגו, גרפים, ותמונות, מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי/ת להעתיק, להדפיס, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה ושל מוצרים, סדנאות, קורסים והרצאות, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת "בריאות רגשית בעולם המודרני״ והבעלים החוקיים, מראש ובכתב. הסכם זה מעניק לך הרשאה לצפות באתר אינטרנט זה בלבד ולהשתתף בארועים שמארגנים בעלי האתר ומפעיליו. זכויות הבעלות באתר ובחומר הלימודי הנלמד בסדנאות, בהרצאות ובקורסים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלותו של "בריאות רגשית בעולם המודרני״. כל הזכויות שלא הוענקו בכתב במפורש שמורות ל"בריאות רגשית בעולם המודרני״.
זכויות היוצרים של כל התמונות, הלוגואים, הסימנים המסחריים, ו/או השמות, המופיעים באתר זה – שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב – מבעליהן החוקיים.


השירותים והמידע באתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״ ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ועם כל הפגמים. לא ניתן להתאימם למטרה מסוימת לפי צרכיו של כל משתמש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "בריאות רגשית בעולם המודרני״ בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר "מרכז קורן". השימוש בשירותים הוא תמיד על אחריותך הבלעדית והמלאה. בשום מקרה, ובמידה המקסימלית המותרת על-פי החוק החל, לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״. איננו מתחייבים ששירותי אתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״ לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבינו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל "בריאות רגשית בעולם המודרני״ או אצל מי מספקיו.

אימונים, טיפולים, מוצרים, ושירותים אחרים

יובהר כי הילה רוזנבלום חלוצי הינה מאמנת, מטפלת ומנחה בהתאם להסמכות שברשותה, היא איננה רופאה, פסיכולוגית או פסיכיאטרית ואינה מספקת או מתיימרת לספק שירותי רפואה, ייעוץ רפואי, ו/או טיפול או ייעוץ פסיכולוגי.

"בריאות רגשית בעולם המודרני״ לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצריה לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר/ים.

 

הסרת אחריות

מפעילי האתר, בעליו, ו/או מי מטעמם אינם מבטיחים למבקרי האתר ו/או למשתתפי הסדנאות הקורסים וההרצאות – הצלחה אישית, כלכלית, מסחרית, עסקית ו/או אחרת. בעצם השתתפותך בקורסים ו/או בסדנאות ו/או בהרצאות, קריאת המאמרים ו/או צפיה בסרטונים – אתה מבין ומסכים כי האחריות על הצלחתך האישית חלה עליך ותלויה בפעולותיך, בכשרונך ובגורמים שונים נוספים. לא תהיה לך תלונה או טענה כנגד בעלי האתר, מפעיליו ובאי כוחם, בגין תוצאות ו/או נזקים שנגרמו לך משימוש בשיטות ובטכניקות שנלמדו או תוארו במאמרים, בסרטונים, בקורסים, בסדנאות או בהרצאות.

שינויים באתר והפסקת השירות

אנו רשאים לשנות מעת לעת את האתר, תוכנו, השירותים המוצעים בו, היקפו וזמינותו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתנו המוחלט. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "בריאות רגשית בעולם המודרני״ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות בכל עת את סוג המידע והשירותים הניתנים במסגרת אתר אינטרנט זה, ובכלל זה על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, או הפסקה מוחלטת של פעילות האתר.

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בפתח תקווה תהיה סמכות שיפוט בקשר עם תנאי שימוש ושירות אלו וכל הנובע מהם. על תנאי שימוש ושירות אלו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

מדיניות הפרטיות באתר "בריאות רגשית בעולם המודרני״

כתנאי לשימוש באתר ״בריאות רגשית בעולם המודרני״ hilahalutzy.com עליך להסכים לתנאים אלה. בשימוש באתר ״בריאות רגשית בעולם המודרני״ את/ה מביע/ה את הסכמתך לתנאים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application).

״בריאות רגשית בעולם המודרני״ יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידו לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה, באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר זה, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק. 

״בריאות רגשית בעולם המודרני״ יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, ובהצטרפותך לאתר זה אתה נותן הסכמתך לשימוש זה.

האתר רשאי לעשות שימוש בקבצי ״עוגיות״ (Cookies) כולל עוגיות של צד שלישי, כדי לאסוף מידע אנונימי על הגולשים באתר, לצרכי ייעול השירות.

״בריאות רגשית בעולם המודרני״ רשאי להשתמש בפרטים שתמסור/רי באתר ״בריאות רגשית בעולם המודרני״ – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהוא מציע, או ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך).

דיוור

אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרונית שלך, אתה נותן את הסכמתך המלאה לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט או בווטסאפ – מידע פרסומי ומידע דבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך. אתה מסכים ומאשר לקבל הודעות ללא המילה ״פרסומת״ בכותרת או בגוף ההודעה. בכל רגע תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה על-ידי לחיצה על קישור ההסרה שבתחתית כל הודעת אימייל, או השבה להודעות טקסט או ווטסאפ עם המילה ״הסר״ מהכתובת אליה קיבלת את ההודעה.

bottom of page